Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου 106, Χαϊδάρι, T.K. 124 61